Prin zambet transmit bucuria, cu dragoste multa daruiesc fericirea, lumina imprastii pe unde pasesc…savoarea, frumusetea, magia universului caut, ma contopesc pe aripa gandului….cu buzele sufletului gust in tacere bucati spre trebuinta, calatoresc pe aripi de zefir si impart iubire cu sclipiri din stele. Sunt eu un mic trecator care gusta frumusetea florilor, copacilor….culorile curcubeului si se bucura de continua schimbare a peisajului ceresc desenat uneori in puful norilor…BUCURIE.Logare.

marți, 31 mai 2011

Plouă cu flori de salcâm

Mă închin smerită plecându-mi fruntea
Zeul iubiri-mi copleşeşte azi mintea
Prinsă-n vechile mreje – suferinţi,
Boabe-şi fac drum pe obrajii fierbinţi.

Flori de salcâm mă învăluie-n hăiniţă,
Plăcere înmiresmată ascunsă-n tainiţă
Sunt steaua rătăcitoare, femeia râvnită
Azi muza versului şi rima dorită.

Parfum scuturat, flori albe şi braţe de ramuri
Când noaptea se lasă transformată în aburi
Îmbrăţişări trecătoare sărutate de vorbe –
Sunt izvorul de viaţă şi sânge ce fierbe.

Plouă peste mine cu flori de salcâm
E noaptea viselor, vechiul tărâm
Şi stelele-n apus singuratice lucesc,
Doar ele ştiu cum mlădiţe din vise cresc.

miercuri, 25 mai 2011

Savoare cu iz de mentă

Inima unui soare bate ritmul galaxiei,
e zâmbet de copil, e savoarea veşniciei –
curcubeu desenat deasupra copacilor
rod dulce de fruct, desfătare în azur.

Zi de primăvară plină de mister
nerăbdare prinsă într-un trup auster
tremur interior captiv în mreje de nelinişti,
nouraşi plutitori licărind în ochii trişti.

Mireasmă într-un colţişor uitat de lume,
trecători curioşi aşezaţi la porţile timpurilor
oameni pentru oameni vrând să adune...
mici urme de paşi sfetnici ai vremurilor.

Aripa gândului cercetează tăcută,
simte învăluirea curioasă nemaivăzută,
admiră ajurul dantelat şi veghează,
stând de strajă inima rezonează.

Savoare cu iz de mentă dulce licoare
ceainic vechi desprins din tipare...
migala palmelor işi lasă amprenta
aşează schiţa unui timp, reverenţa.

Notele par stridente... m-au chemat,
fiindcă mintea e în noul palat –
ochi cercetaşi, boabe răzleţe ...poeme
obiecte ce-aduc gânduri boeme.

Miresmele şi-au prins în horă simţuri
întrebări hoinare, fine surâsuri...
amestec gustat din imagini
sub genele timpului par pagini.

luni, 23 mai 2011

Raze de lumină

Bat clopotele în dimineaţa dimineţilor,
Porţile cerului ridică pleoapa minunilor,
Raze de lumină pătrund printre gene
Caldura universului încet cerne...

Bat mărgăritare pe marginea ramurilor
Ţâşneşte seva necontenit dintr-un stejar
Frunze tinere au ceva de spus
S-au pornit pe ceartă pentu-n-eajuns.

Bat inimi lipite câte două,
Îmbrăţişate trupuri scăldate de rouă,
Bat clopote în hăiniţă nouă
Pic dupa pic lacrima raiului... plouă.

vineri, 20 mai 2011

,,Din abur parfumat’’

,,Din abur parfumat” sunt azi doar, muza
prinsă-n vers şi cuvinte potrivite,
sunt silueta ce lasă în urmă umbre
paşind tăcut pe căile tenebre…sunt călăuza.


Sunt crin gingaş legănat de vânt
pe buze sunt sărutul, dulceaţa din cuvânt
plămadă de iubire, rodul din pământ
sunt azi ,,femeia” – poeziei cânt.

marți, 17 mai 2011

Un vis pentru o îmbrăţişare

Seminţe adunate din prinosul florilor,
lacrimi culcate pe corzile viorilor
susură timpul din cupele clepsidrelor
trece şi se macină trupul zilelor.

Tâmpla albită de vreme doarme liniştită
ochiul scurge şiroaie – amintiri răscolite,
dor,  miros proaspăt, o poală de fân
chipul mamei între palme aş vrea să pun.

Zâmbetul blând nici acum n-am uitat
stă închis pe veci într-un palat
poveşti trecute pitite în mantiile stelelor
răsună azi, arcuşul aşterne cântul amintirilor.

Doar trupul simte, tăcut îmbătrâneşte,
fiindcă timpul trece, e trecut – nu se opreşte...
tinereţi ascunse printre razele timpului
cern  şi azi note pentru viorile universului.

Cât aş vrea să adun mărgăritare din cupele crinilor
parfumul lor să fie darul din inima inimilor,
cât aş vrea să opresc nisipul clepsidrelor,
doar o clipă s-ascult notele viselor.

Note ce au fost purtate pe buzele tale –
mângâierea blândă pierdută pe cale...
să mă trezesc din vis cu o îmbrăţişare,
dor de tine MAMĂ, dor de...braţele tale.